1-684-579-11 , 1-721-134-11

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board tv SONY Code:  1-684-579-11 1-721-134-11 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board tv SONY Code:  1-684-579-11 1-721-134-11 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board tv SONY Code:  1-684-579-11 1-721-134-11 Model:  SONY B…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board tv SONY Code:  1-684-579-11 1-721-134-11 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board tv SONY Code:  1-684-579-11 1-721-134-11 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:…

LSEP1221 , LSJB1221-1

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] LSEP1221 LSJB1221-1 Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh]  [/hinhanh]
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] LSEP1221 LSJB1221-1 Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhan…

TNP4G472

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Code:   TNP4G472 . Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/hinhanh]
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Code:   TNP4G472 . Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh]…

BN41-00680D , BN94-01162A

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN41-00680D BN94-01162A [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Hình ảnh về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN41-00680D BN94-01162A [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm […

V315B1-C08

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board T-CON tv SONY Code:  V315B1-C08 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board T-CON tv SONY Code:  V315B1-C08 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board T-CON tv  SONY Code V315B1-C08 Số lượng đặt hàng tối thiểu 1 pcs Bảo hành 30 ngày Kiểu board T-CON Hãng sản xuất SONY Thời gia…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board T-CON tv SONY Code:  V315B1-C08 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board T-CON tv SONY Code:  V315B1-C08 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board T-CON tv  SONY Code V31…

BN96-03050A , LPS37

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SAMSUNG Code:  BN96-03050A           :  LPS37 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SAMSUNG Code:  BN96-03050A           :  LPS37 Bảo hành:  60 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SAMSUNG Code:  BN96-03050A           :  LPS37 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SAMSUNG Code:  BN96-03050A           :  LPS37 Bảo hành:  60 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/ky…

BN41-01930B

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN41-01930B BN94-06398A Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh]  [/hinhanh]
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN41-01930B BN94-06398A Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Li…

EAX40043808

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] EAX40043808 Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] EAX40043808 Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 096…

LGP32-08H , EAY4050440

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LG Code:  EAY4050440 LGP32-08H Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LG Code:  EAY4050440 LGP32-08H Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [mota] Board nguồn tv LG Code:  EAY4050440 LGP32-08H Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board thá…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LG Code:  EAY4050440 LGP32-08H Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LG Code:  EAY4050440 LGP32-08H Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết g…

AA41-01311A

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] AA41-01311A Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] AA41-01311A Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 096…

AA41-01192B

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] AA41-01192B Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Hình ảnh về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] AA41-01192B Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 096…

AA41-01254A

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] AA41-01254A Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Hình ảnh về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] AA41-01254A Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 096…

BN41-01372A , BN94-03911J

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board vi tính tv LCD SAMSUNG Code:   BN41-01372A           :   BN94-03911J Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board vi tính tv LCD SAMSUNG Code:   BN41-01372A           :   BN94-03911J Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  M-COM Hãng sản xuất:  SAMSUNG Sử dụng cho:  TV LCD SAMSUNG Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] …
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board vi tính tv LCD SAMSUNG Code:   BN41-01372A           :   BN94-03911J Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board vi tính tv LCD SAMSUNG Code:   BN41-01372A           :   BN94-03911J Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  M-COM Hãng sản xuất:  SAMSUNG Sử dụn…

BN44-00423A

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN44-00423A . Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Hình ảnh về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ:…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN44-00423A . Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ:

BN44-00182N

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN44-00182N . Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Hình ảnh về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ:…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN44-00182N . Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ:

TNP4G459

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD PANASONIC Code:   TNP4G459 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD PANASONIC Code:  TNP4G459 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board: Power Supply Hãng sản xuất: PANASONIC Sử dụng cho:  TV LCD PANASONIC Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board nguồn tv LCD PANASONIC Code TNP4G459 Số lượ…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD PANASONIC Code:   TNP4G459 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD PANASONIC Code:  TNP4G459 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board: Power Supply Hãng sản xuất: PANASONIC Sử dụng cho:  TV LCD PANASONIC Tình trạng:  Board tháo m…

PK101V0470I ( FSP188-4F02 )

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] PK101V0470I  FSP188-4F02  Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Hình ảnh về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] PK101V0470I  FSP188-4F02  Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. …

APS-280

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-280           :  1-732-411-11 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-280           :  1-732-411-11 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  Power Supply Hãng sản xuất:  SONY Sử dụng cho:  TV LCD SONY Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [mota] Board nguồn tv LCD…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-280           :  1-732-411-11 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-280           :  1-732-411-11 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  Power Supply Hãng sản xuất:  SONY Sử dụng cho:  TV LCD …

APS-245

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-245           :  1-487-340-11 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-245           :  1-487-340-11 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  Power Supply Hãng sản xuất:  SONY Sử dụng cho:  TV LCD SONY Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [mota] Board nguồn tv LCD …
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-245           :  1-487-340-11 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-245           :  1-487-340-11 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  Power Supply Hãng sản xuất:  SONY Sử dụng cho:  TV LCD S…

FS_HBC2LV2.4

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board T-CON tv LCD SONY Code:   FS_HBC2LV2.4           :  1-857-044-21 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board T-CON tv LCD SONY Code:  FS_HBC2LV2.4           :  1-857-044-21 Bảo hành: 60 ngày Kiểu board: T-CON Hãng sản xuất: SONY Sử dụng cho: TV SONY Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board T-CON tv LCD …
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board T-CON tv LCD SONY Code:   FS_HBC2LV2.4           :  1-857-044-21 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board T-CON tv LCD SONY Code:  FS_HBC2LV2.4           :  1-857-044-21 Bảo hành: 60 ngày Kiểu board: T-CON Hãng sản xuất: SONY Sử dụng cho: TV SO…

BN91-02161A

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN91-02161A Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Hình ảnh về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN91-02161A Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 096…

BN44-00422A

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN44-00422A . Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Hình ảnh về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ:…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] BN44-00422A . Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ:

Bản nháp

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat]
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat]

BN44-00362A

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LED SAMSUNG Code:   BN66-00362A           : PD46AF2_ZSM Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LED SAMSUNG Code:   BN66-00362A            : PD46AF2_ZSM Bảo hành:  60 ngày Kiểu board: Power Supply Hãng sản xuất: Samsung Sử dụng cho: TV LED SAMSUNG Tình trạng:  Board mới Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Boa…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LED SAMSUNG Code:   BN66-00362A           : PD46AF2_ZSM Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LED SAMSUNG Code:   BN66-00362A            : PD46AF2_ZSM Bảo hành:  60 ngày Kiểu board: Power Supply Hãng sản xuất: Samsung Sử d…