[pdf]0B6XQ-cUgiCjuR0NMc21IWmo0RWc[/pdf] Các loại động cơ bước Phần 1: Động cơ bước dịch bởi Đoàn Hiệp • Giới thiệu • Động cơ biến từ trở • Đ...
[pdf]0B6XQ-cUgiCjuR0NMc21IWmo0RWc[/pdf]
Các loại động cơ bước

Phần 1: Động cơ bước dịch bởi Đoàn Hiệp

• Giới thiệu

• Động cơ biến từ trở

• Động cơ đơn cực

• Động cơ hai cực

• Động cơ nhiều pha

Giới thiệu

Động cơ bước được chia làm hai loại, nam châm vĩnh cửu và biến từ trở (cũng có

loại động cơ hỗn hợp nữa, nhưng nó không khác biệt gì với động cơ nam châm

vĩnh cửu). Nếu mất đi nhãn trên động cơ, các bạn vẫn có thể phân biệt hai loại

động cơ này bằng cảm giác mà không cần cấp điện cho chúng. Động cơ nam

châm vĩnh cửu dường như có các nấc khi bạn dùng tay xoay nhẹ rotor của

chúng, trong khi động cơ biến từ trở thì dường như xoay tự do (mặc dù cảm

thấy chúng cũng có những nấc nhẹ bởi sự giảm từ tính trong rotor). Bạn cũng có

thể phân biệt hai loại động cơ này bằng ohm kế. Động cơ biến từ trở thường có 3

mấu, với một dây về chung, trong khi đó, động cơ nam châm vĩnh cửu thường

có hai mấu phân biệt, có hoặc không có nút trung tâm. Nút trung tâm được

dùng trong động cơ nam châm vĩnh cửu đơn cực.

Động cơ bước …