V28A001425A1

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board vi tính tv TOSHIBA Code:  V28A001425A1 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board vi tính tv TOSHIBA Code:  V28A001425A1 Model:  TOSHIBA Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board vi tính tv TOSHIBA Code:  V28A001425A1 Model:  TOSHIBA Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ: 
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board vi tính tv TOSHIBA Code:  V28A001425A1 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board vi tính tv TOSHIBA Code:  V28A001425A1 Model:  TOSHIBA Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board vi…

LTY320AP05

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Panel tv SONY Code:  LTY320AP05 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Panel tv SONY Code:  LTY320AP05 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Panel mới Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Panel tv SONY Code:  LTY320AP05 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Panel mới Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/mota] [hinhanh]  [/hinhanh]
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Panel tv SONY Code:  LTY320AP05 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Panel tv SONY Code:  LTY320AP05 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Panel mới Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Panel tv SONY Code:  LTY320AP05 Model:  SONY Bả…

SSI320_4UG01

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board cao áp tv SONY Code:   SSI320_4UG01 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board cao áp tv SONY Code:  SSI320_4UG01 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board cao áp tv SONY Code:   SSI320_4UG01 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board cao áp tv SONY Code:   SSI320_4UG01 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board cao áp tv SONY Code:  SSI320_4UG01 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board cao áp tv SO…

1-866-355-23

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv SONY Code:  1-866-355-23 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv SONY Code:  1-866-355-23 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board nguồn tv SONY Code:  1-866-355-23 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv SONY Code:  1-866-355-23 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv SONY Code:  1-866-355-23 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board nguồn tv SONY Co…

1-878-942-12

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board vi tính tv SONY Code:  1-878-942-12 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board vi tính tv SONY Code:  1-878-942-12 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [mota] Board vi tính tv SONY Code:  1-878-942-12 Model:  SONY Bảo hành:  30 ng…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board vi tính tv SONY Code:  1-878-942-12 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board vi tính tv SONY Code:  1-878-942-12 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224…

1-880-238-33

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board vi tính tv SONY Code:  1-880-238-33 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board vi tính tv SONY Code:  1-880-238-33 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [mota] Board vi tính tv SONY Code:  1-880-238-33 Model:  SONY Bảo hành:  30 ng…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board vi tính tv SONY Code:  1-880-238-33 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board vi tính tv SONY Code:  1-880-238-33 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224…

APS-318

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv SONY Code: APS-318 1-885-886-11 1-733-303-21 Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv SONY Code:  APS-318 1-885-886-11 1-733-303-21 Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Board nguồn tv SONY Code:  APS-318 1-885-886-11 1-733-303-21 Chúng tôi đang cập nhật. Liên…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv SONY Code: APS-318 1-885-886-11 1-733-303-21 Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv SONY Code:  APS-318 1-885-886-11 1-733-303-21 Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/…

1-693-790-11 _ TEQE8-L01A

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Code:   1-693-790-11 TEQE8-L01A Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Code:   1-693-790-11 TEQE8-L01A Model: tv SONY Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Code:   1-693-790-11 TEQE8-L01A Model: tv SONY Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh]  [/…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Code:   1-693-790-11 TEQE8-L01A Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Code:   1-693-790-11 TEQE8-L01A Model: tv SONY Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Code:   1-693-790-11 TEQE8-…

APS-252 , APS-254 , 1-881-411-12

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv SONY Code:  APS-252 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv SONY Code:  APS-252 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board nguồn tv SONY Code:  APS-252 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/mota] [h…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv SONY Code:  APS-252 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv SONY Code:  APS-252 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board nguồn tv SONY Code:  APS-25…

APS-243

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Code: APS-243  Board nguồn tv LCD Sony Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Code: APS-243  Board nguồn tv LCD Sony Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết t…

1-684-579-11 , 1-721-134-11

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board tv SONY Code:  1-684-579-11 1-721-134-11 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board tv SONY Code:  1-684-579-11 1-721-134-11 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board tv SONY Code:  1-684-579-11 1-721-134-11 Model:  SONY B…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board tv SONY Code:  1-684-579-11 1-721-134-11 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board tv SONY Code:  1-684-579-11 1-721-134-11 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:…

V315B1-C08

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board T-CON tv SONY Code:  V315B1-C08 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board T-CON tv SONY Code:  V315B1-C08 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board T-CON tv  SONY Code V315B1-C08 Số lượng đặt hàng tối thiểu 1 pcs Bảo hành 30 ngày Kiểu board T-CON Hãng sản xuất SONY Thời gia…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board T-CON tv SONY Code:  V315B1-C08 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board T-CON tv SONY Code:  V315B1-C08 Model:  SONY Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board T-CON tv  SONY Code V31…

APS-280

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-280           :  1-732-411-11 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-280           :  1-732-411-11 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  Power Supply Hãng sản xuất:  SONY Sử dụng cho:  TV LCD SONY Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [mota] Board nguồn tv LCD…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-280           :  1-732-411-11 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-280           :  1-732-411-11 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  Power Supply Hãng sản xuất:  SONY Sử dụng cho:  TV LCD …

APS-245

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-245           :  1-487-340-11 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-245           :  1-487-340-11 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  Power Supply Hãng sản xuất:  SONY Sử dụng cho:  TV LCD SONY Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [mota] Board nguồn tv LCD …
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-245           :  1-487-340-11 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-245           :  1-487-340-11 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  Power Supply Hãng sản xuất:  SONY Sử dụng cho:  TV LCD S…

FS_HBC2LV2.4

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board T-CON tv LCD SONY Code:   FS_HBC2LV2.4           :  1-857-044-21 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board T-CON tv LCD SONY Code:  FS_HBC2LV2.4           :  1-857-044-21 Bảo hành: 60 ngày Kiểu board: T-CON Hãng sản xuất: SONY Sử dụng cho: TV SONY Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/kythuat] [mota] Board T-CON tv LCD …
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board T-CON tv LCD SONY Code:   FS_HBC2LV2.4           :  1-857-044-21 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá.  [/tomtat] [kythuat] Board T-CON tv LCD SONY Code:  FS_HBC2LV2.4           :  1-857-044-21 Bảo hành: 60 ngày Kiểu board: T-CON Hãng sản xuất: SONY Sử dụng cho: TV SO…

APS-272 ( 1-487-340-11 )

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-272           :  1-487-340-11 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-272, APS-264           :  1-881-774-12, 1-881-774-04 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  Power Supply Hãng sản xuất:  SONY Sử dụng cho:  TV LCD SONY Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [m…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-272           :  1-487-340-11 Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:   APS-272, APS-264           :  1-881-774-12, 1-881-774-04 Bảo hành:  60 ngày Kiểu board:  Power Supply Hãng sản xuất:  SO…

1-888-153-11

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Thông tin tóm tắt sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Hình ảnh về sản…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Thông tin tóm tắt sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản p…

APS-319

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:  APS-319 Model:  KDL-46BX450 Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:  APS-319 Model:  KDL-46BX450 Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [mota] Board nguồn tv LCD SONY Code:  APS-319 Model:  KDL-46BX450 Bảo…
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board nguồn tv LCD SONY Code:  APS-319 Model:  KDL-46BX450 Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board nguồn tv LCD SONY Code:  APS-319 Model:  KDL-46BX450 Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board tháo máy Liên hệ: 

ST420AU-4S01

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] ST420AU-4S01 Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/mota] [hinhanh] Hình ảnh về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ:
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] ST420AU-4S01 Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/tomtat] [kythuat] Thông tin kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/kythuat] [mota] Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm, chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 09…

FHD_MB4_C2LV1.4

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board T-CON tv LCD SONY Code:  FHD_MB4_C2LV1.4 Model:  KLV-40EX400 Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board mới Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board T-CON tv LCD SONY Code:  FHD_MB4_C2LV1.4 Model:  KLV-40EX400 Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board mới Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/kythuat] [mota] Board T-CON tv LCD SONY Code:  FHD_MB4_C2LV1.4 Model: 
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat] Board T-CON tv LCD SONY Code:  FHD_MB4_C2LV1.4 Model:  KLV-40EX400 Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board mới Liên hệ:  0961.224.956 . Để biết giá. [/tomtat] [kythuat] Board T-CON tv LCD SONY Code:  FHD_MB4_C2LV1.4 Model:  KLV-40EX400 Bảo hành:  30 ngày Tình trạng:  Board mới Liê…