Địa chỉ  Trung tâm bảo hành tivi Samsung tại nhà Hà Nội | Uy tín - Phục vụ quý khách hàng tại nhà 24/7 - bằng cả trái tim Giới thiệu Trung ...
Địa chỉ Trung tâm bảo hành tivi Samsung tại nhà Hà Nội | Uy tín - Phục vụ quý khách hàng tại nhà 24/7 - bằng cả trái tim
Giới thiệu Trung tâm bảo hành tivi Samsung tại Hà Nội | Thông tin, Dịch vụ sau bảo hành:Cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thếTrung tam bao hanh tivi Samsung tai ha noi: Samsung Vina đảm bảo khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa trong thời gian bảo hành hợp lệ của sản phẩm.Thời hạn bảo hành đối với linh kiện thay thế:Trong thời gian bảo hành theo quy định của sản phẩm hoặc ngoài bảo hành (do thuộc trường hợp từ chối bảo hành hoặc do sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành theo quy định) sẽ được áp dụng như sau:Trường hợp 1: Tại thời điểm sửa chữa thay thế mà thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm nhiều hơn ba (03) tháng thì thời hạn bảo hành của linh kiện thay thế được tính theo với thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm
Trường hợp 2: Tại thời điểm sửa chữa thay thế mà thời hạn bảo hành còn lại của máy ít hơn ba (03) tháng thì thời hạn bảo hành của linh…