sửa tivi tại Hà Đông Hà Nội

 • sửa tivi tại An Hòa Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Ao Sen Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Ba La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Bà Triệu Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Bạch Thái Bưởi Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Bế Văn Đàn Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Biên Giang Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Bùi Bằng Đoàn Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Cao Thắng Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Cầu Am Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Cầu Đơ Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Chiến Thắng Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Chu Văn An Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Cù Chính Lan Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Đa Sĩ Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Đại An Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Đại Mỗ Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Đinh Tiên Hoàng Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Động Lãm Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Dương Lâm Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Dương Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Hà Cầu Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Hà Trì Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Hoàng Công Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Hoàng Diệu Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Hoàng Đôn Hòa Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Hoàng Hoa Thám Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Hoàng Văn Thụ Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Hữu Hưng Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Huỳnh Thúc Kháng Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại La Dương Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại La Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Lê Anh Xuân Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Lê Hồng Phong Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Lê Hữu Trác Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Lê Lai Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Lê Lợi Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Lê Quý Đôn Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Lê Trọng Tấn Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Lụa Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Lương Ngọc Quyến Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Lương Văn Can Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Lý Thường Kiệt Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Lý Tự Trọng Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Mậu Lương Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Minh Khai Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Mộ Lao Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Ngô Đình Mẫn Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ngô Gia Khảm Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Ngô Gia Tự Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Ngô Quyền Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Ngô Thì Nhậm Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ngô Thì Sĩ Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Công Trứ Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nguyễn Du Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Khuyến Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Thái Học Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Thanh Bình Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nguyễn Thị Minh Khai Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Thượng Hiền Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Trác Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Trãi Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nguyễn Trực Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Lộc Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Trỗi Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Viết Xuân Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nhuệ Giang Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phan Bội Châu Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phan Chu Trinh Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phan Đình Giót Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phan Đình Phùng Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phan Huy Chú Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phú La Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phú Lương Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phúc La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phùng Hưng Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Biên Giang Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường Đồng Mai Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Dương Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Hà Cầu Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Kiến Hưng Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường La Khê Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Mộ Lao Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Nguyễn Trãi Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Phú La Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường Phú Lãm Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Phú Lương Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Phúc La Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Quang Trung Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường Vạn Phúc Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Văn Quán Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Yên Nghĩa Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Yết Kiêu Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Quang Trung Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Tản Đà Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Tây Sơn Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Thanh Bình Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Thành Công Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Tiểu Công Nghệ Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Tô Hiến Thành Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Tô Hiệu Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Tố Hữu Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Trần Đăng Ninh Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Trần Hưng Đạo Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Trần Nhật Duật Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Trần Phú Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Trần Văn Chuông Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Trưng Nhị Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Trưng Trắc Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Trương Công Định Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Văn Khê Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Văn La Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Văn Phú Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Vạn Phúc Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Văn Quán Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Võ Thị Sáu Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Vũ Trọng Khánh Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Vũ Văn Cẩn Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Xa La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Xốm Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ỷ La Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Yên Bình Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Yên Lộ Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Yên Phúc Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Yết Kiêu Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị An Khang Villa Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị An Lạc Nam La Khê Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị An Phú Shop Villa Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị An Vượng Villas Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Anland Nam Cường Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Bình Vượng Tower Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Cao ốc Nacimex Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Booyoung Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư cao cấp Hesco Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Hemisco Xa La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Nam Xa La Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Nàng Hương 583 Nguyễn Trãi Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Sails Tower Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Daewoo Cleve Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Ellipse Tower City View Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Evelyne Gardens ParkCity Hà Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị FLC Star Tower Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Golden Millennium Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Goldsilk Complex Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hà Đông Park View Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hà Nội Time Towers Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Him Lam Vạn Phúc Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hồ Gươm Plaza Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị HP Landmark Tower Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hyundai Hillstate Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị ICID Complex Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu chung cư Ngô Thì Nhậm Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Đồng Mai Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Kiến Hưng Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Mỗ Lao Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới An Hưng Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới Dương Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới La Khê Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới Phú Lương Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới Văn Phú Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới Văn Quán Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới Xa La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Phú Lãm Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669

sửa tivi tại Quận Hà Đông Ra đời từ thế kỉ 20, chiếc TV đã tác động rất lớn đến chất lượng cuộc sống, làm mới bộ mặt của toàn nhân loại. Không ai có thể phủ nhận lợi ích mà TV đem lại cho cuộc sống của chúng ta, đó là một nguồn thông tin khổng lồ, nguồn giải trí phong phú. Chỉ với chiếc TV nho nhỏ ở phòng khách, chúng ta đã có cơ hội trải nghiệm năm châu bốn bể, mở rộng tầm con mắt về thế giới xung quanh. Không chỉ vậy, TV còn đem đến vô vàn những lợi ích khác. Nếu tivi nhà bạn gặp các sự cố hỏng hóc sẽ khiến bạn rất khó chịu vì không thể xem được các chương trình mình yêu thích. Bạn bận rộn không có thời gian mang tivi đi sửa, chiếc tivi nhà bạn quá to và cồng kềnh rất bất tiện khi bạn chở đi sửa và bạn cần tìm dịch vụ sửa tivi tại nhà. Nếu bạn ở Quận Hà Đông hãy đọc bài viết sau của toplist để lựa chọn dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông à uy tín nhất tại Quận Hà Đông để liên hệ sửa tivi tại Quận Hà Đông khi tivi nhà bạn gặp các sự cố hỏng hóc nhé.

sửa tivi tại Quận Hà Đông LED, LCD, PLASMA, tại nhà chuyên nghiệp – Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng:​– Kỹ thuật viên sửa chữa lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm. – Nhân viên sửa tivi tại Quận Hà Đông của chúng tôi đến tận nhà khách hàng để sửa chữa.(sửa tại nhà khách hàng, đảm bảo 100% không đem máy về) – Địa bàn hoạt động: toàn khu vực Quận Hà Đông . (chúng tôi không ngại xa) – sửa tivi tại Quận Hà Đông Kiểm tra & báo giá trước khi sửa chữa, kiểm tra báo giá miễn phí (khách hàng không đồng ý sửa không phải tính phí) – Linh kiện thay thế chính hãng, bảo hành linh kiện thay thế từ 3 đến 6 tháng. – Giá sửa chữa hợp lý, bên dưới là giá sửa tham khảo cho 1 số bệnh thông thường: (giá đã tính cả tiền công tới nhà sửa và tiền thay linh kiện của sửa tivi tại Quận Hà Đông )​

Trung tâm dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông

Sửa tivi tại nhà của trung tâm điện tử sửa tivi tại Quận Hà Đông , chuyên khắc phục mọi lỗi cho mọi khách hàng trong thời gian nhanh nhất chỉ với 30 phút. Với 12 chi nhánh trên khắp 12 quận thuộc thành phố Hà Nội, trung tâm điện tử dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông đã có hết các chi nhánh nhỏ để phục vụ khách hàng trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông hiện đang có thợ chuyên sửa tivi với hơn 16 năm kinh nghiệm trong vấn đề sửa chữa đồ điện tử. Vì thợ sửa chữa tivi tại nhà cho khách hàng với chi phí hợp lý và rẻ nhất trên thị trường nên khác hàng hoàn toàn yên tâm về các dịch vụ tại dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông

sửa tivi tại Quận Hà Đông là trung tâm bảo hành, bảo dưỡng & sửa chữa điện tử: tivi, đầu đĩa vcd - dvd... điện lạnh uy tín hàng đầu Việt Nam. Kỹ thuật viên dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông giàu kinh nghiệm trong nghề chuyên sửa tivi CRT, Plasma, Led, tivi 3D với các nhãn hiệu danh tiếng phổ biến hàng đầu Việt Nam như Sony, LG, Samsung, Panasonic, Sharp, TCL, Philips, JVC…Kỹ thuật viên có mặt nhanh, báo giá sửa tivi sau khi chuẩn đoán bệnh. Kỹ thuật viên Hanel được trang bị đầy đủ thiết bị sửa chữa hiện đại.

Sửa đúng bệnh ngay tại nhà, hiệu quả, nhiệt tình, trách nhiệm, bảo hành dài hạn.

Thiết bị hanel chính hãng: nguồn tivi, Panel, bo điều khiển, cao áp…

Nguồn, Panel, Cao áp tivi… được hanel bảo hành dài hạn miễn phí.

Hanel không tính phí khi kỹ thuật viên chưa sửa chữa tivi thực hiện.

Quý khách không thanh toán tivi chưa hoạt động hiệu quả ngay sau khi sửa.

sửa tivi tại Quận Hà Đông luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách tại nhà riêng, văn phòng công ty, doanh nghiệp, khách sạn chuyên nghiệp.

hiện tượng lỗi màn hình của tivi

 • Màn hình tivi của bạn hiển thị thông báo “Lỗi thẻ – Kiểm tra lại thẻ
 • Hiện tượng màn hình tivi có kẻ ngang và kẻ dọc trên màn hình
 • Hiện tượng tivi có tiếng bình thường nhưng không nhì rõ hình ảnh
 • Hiện tượng Tivi Bật máy Rơ le kêu lạch cạch
 • Hiện tượng màn hình tivi có kẻ ngang màn hình
 • Tivi khi bật lên rồi vụt tắt chỉ còn tiếng khi ấn nhẹ lên màn hình thì thấy sương mờ
 • Hiện tượng tivi bị khởi động lại khi chuyển kênh
 • Tivi có tiếng, không hình.
 • Màn hình tivi Ảnh thấy mờ xương và âm ảnh.
 • Màn tối tivi tối đen, đèn nguồn sáng nhưng tivi vẫn có tiếng
 • Màn hình tivi sáng mờ nhưng không nhìn thấy hình.
 • Hiện tượng tivi trắng màn hình.
 • Hiện tượng màn hình tivi bị tối một góc hay một nửa màn hình
 • Màn hình tivi có hiện tượng rộp, gợn lóa hình trắng như bóng mây.
 • Hiện tượng màn hình tivi có kẻ đứng trên màn hình
 • Hiện tượng màn hình tivi bị nhòe màu lem nhem không rõ ảnh
 • Hiện tượng tivi lên rồi tự khởi động lại liên tục
 • Hiện tượng máy chạy 2 -5 giây tự tắt.
 • Hiện tượng màn hình thấy ảnh tối.
 • Tắt biểu tượng hộp thư trên màn hình tivi
 • tivi có hình ảnh bị nhòe, dừng hình, vỡ hình
 • Hiện tượng chạy 10-15 phút tự tắt.
 • Tivi khi bật lên chỉ hiện logo tivi rồi vụt tắt đèn đỏ báo nguồn nháy liên tục
 • Hiện tượng màn hình tivi tối nửa màn hình, nửa còn lại xem bình thường
 • Tivi khi bật lên xem được 5 đến 10 phút tivi mất hình còn tiếng điều khiển vẫn chuyển kênh được
 • Hiện tượng màn hình tivi tối nửa trên màn hình nửa dưới xem bình thường
 • Hiện tượng tivi chạy không ổn định lúc được lức không
 • Hiện tượng màn hình tivi sáng mờ có tiếng bình thường
 • Hiện tượng màn hình tivi sáng mờ nhưng không nhìn thấy hình ảnh trong khi đó tiếng bình thường
 • Màn hình tivi có hiện tượng Bị bóng chữ, chồng 2 hình.
 • Màn hình Tivi hiển thị màu đen
 • Hiện tượng tivi có đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục
 • Hiện tượng đèn báo nguồn báo lỗi 5, 13 nháy.
 •  Màn hình của tivi chỉ hiện duy nhất có một màu và có tiếng
 • Màn hình tivi có hiện tượng Kẻ ngang hay kẻ dọc màn hình.
 • Màn hình tivi báo “Không có thông tin (No information)” or “Không có tín hiệu (No signal)”
 • Màn hình Tivi hiển thị màu đen
 • Tivi LCD, LED, PLASMA cho kết quả Hình ảnh và âm thanh không đồng bộ với nhau
 • Màn hình tivi hiển thị “Không có quyền truy cập” trên 1 số kênh
 • Hiện tượng tivi lên logo màn hình rồi tắt
 • Chất lượng hình ảnh và âm thanh không đạt chuẩn HD
 • Hiện tượng Bật máy 5 -10 phút mới chạy.
 • Màn hình tivi bị tối đen, đèn nguồn không sáng và tivi không có tiếng
 • Màn hình tivi có hiện tượng rộp, gợn lóa hình trắng như bóng mây.

hiện tượng lỗi bo chính của tivi

 • Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 • Tivi cắm đường tín hiệu HD nhưng không có tín hiệu
 • Tivi có hình ảnh bình thường nhưng tiếng bị méo rè nhỏ lúc có lúc không do hỏng loa tivi.
 • Không nhận tín hiệu, cổng, AV, HDMI.
 • Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái mầu vàng hoặc đứng đèn đỏ, từ đèn xanh chuyển sang đèn đỏ nháy 2.3.5.7.8.10.báo lỗi
 • Không nhận khiển từ xa, phím cơ không có tác dụng
 • Tivi có tiếng bị rè do loa tivi bị rách hỏng màng loa.
 • Tivi cứ mở tiếng to là tivi bị kở động lại do lỗi nguồn hoặc có thể do lỗi ic tiếng
 • Tivi cứ mở tiếng to là tivi bị kở động lại do lỗi nguồn hoặc có thể do lỗi ic tiếng
 • Hiện tượng không dò được kênh,bắt ít kênh
 • Tivi hình ảnh tốt nhưng tiếng bị rè khi xem truyền hình còn qua đầu kỹ thuật số thì tốt dong lỗi bộ kênh
 • Màn hình bị sai chế độ mầu, sai chế độ tiếng
 • Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 • Tivi có tiếng ở cổng tai nghe nhưng không có tiếng ở loa tivi do hỏng ic tiếng hoặc hỏng loa.

hiện tượng lỗi bo nguồn của tivi

 • Nguồn điện chập chờn, không ổn định
 • có tiếng không hình màn hình tối không thấy ánh sáng mờ
 • Hiện tượng chạy 10-15 phút tự tắt.
 • Tivi Không có đèn báo nguồn.
 • Hiện tượng tivi có đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục
 • không đèn báo nguồn hoặc đèn báo nguồn lúc có lúc không
 • Hiện tượng đèn báo nguồn báo lỗi 2, 8 nháy.

hiện tượng lỗi cao áp của tivi

 • Hiện tượng máy chạy 2-5s tự tắt Màn hình thấy ảnh tối và về chế độ đèn đỏ rồi nháy 6 nháy
 • Chạy 5 đến 10 phút mất màn sáng chỉ có tiếng
 • Bật máy lên thấy màn hình có chữ rồi tắt,Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới
 • Bật máy lên thấy màn hình có chữ rồi tắt,Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới
 • Tivi khi bật lên chỉ hiện logo tivi rồi vụt tắt đèn đỏ báo nguồn nháy liên tục
 • Chạy 5 đến 10 phút mất màn sáng chỉ có tiếng

Quy Trình sửa tivi tại Quận Hà Đông

1. Chăm Sóc Khách Hàng sửa tivi tại Quận Hà Đông

 • Khách hàng có thể liên hệ với bộ phận kĩ thuật theo tổng đài :
 • Nhân viên sẽ đến tận nơi để sửa tivi tại nhà cho khách hàng
 • Mọi chi phí đi lại sẽ do công ty chi trả,khách hàng không phải tra một khoản phí nào nếu không đồng ý sửa chữa

2. Kiểm Tra tivi tại nhà

 • Nhân viên sẽ kiểm tra Tivi cho khách hàng,nếu không có lỗi gì nghiêm trọng nhân viên có thể trực tiếp xử lý khi đã liên lạc với công ty.
 • Nếu tivi của khách hàng bị những lỗi quá nghiêm trọng cần được trang thiết bị kĩ thuật cao kiểm tra,thì chúng tôi sẽ mang tivi về công ty để xem xét,kiểm tra.
 • Thời gian kiểm tra có thể là một đến hai ngày.

3. Sửa chữa tivi

 • Khi kiểm tra chi tiết tivi của khách hàng sửa tivi tại Quận Hà Đông sẽ gọi lại để báo cáo tình trạng tivi cho khách hàng
 • Nếu khách hàng đồng ý chúng tôi sẽ tiền hành sửa chữa
 • Thời gian sửa chữa thay thế linh kiện bo mạch thường từ một đến hai ngày
 • Những linh kiên thay thế hoàn toàn chính hãng
 • Một số trường hợp do tivi khách hàng quá cũ không có linh kiện chúng tôi buộc phải đợi linh kiện nhập về nên sẽ lâu hơn sửa tivi tại Quận Hà Đông mong khách hàng thông cảm

4. Bảo Hành – Hậu mãi:

 • Tivi đã được sửa chữa có phát phiếu bảo hành trên đó có ghi rõ ngày tháng và thông tin bảo hành cho khách hàng
 • Sản phẩm đã được sửa chữa sẽ được bảo hành 6 tháng
 • Nếu sản phẩm bị hư hỏng trở lại chúng tôi xin lỗi về sản phẩm và sẽ giải quyết ngay cho khách hàng.
 • Mọi thiết bị đang được bảo hành sẽ được ưu tiên giải quyết sớm nhất nếu bị hư hỏng trợ lại.

-Xin cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng sửa tivi tại Quận Hà Đông chúng tôi,chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng -Nếu gặp sự cố hãy gọi ngay cho chúng tôi theo đường dây nóng của sửa tivi tại Quận Hà Đông

 • Sửa tivi tại Quận Hà Đông

  sửa tivi tại Phường Biên Giang Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại Phường Đồng Mai Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại Phường Dương Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại Phường Hà Cầu Quận...

 • bảo hành tivi tại Trần Phú Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại Trần Phú,bảo hành tivi samsung tại Trần Phú,bảo hành tivi lg tại Trần Phú,bảo hành tivi tcl tại Trần Phú,bảo hành tivi asanzo tại Trần Phú,bảo hành tivi skyworth tại Trần Phú,bảo hành tivi philip tại Trần Phú,bảo hành tivi...

 • bảo hành tivi tại Lê Hồng Phong Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại Lê Hồng Phong,bảo hành tivi samsung tại Lê Hồng Phong,bảo hành tivi lg tại Lê Hồng Phong,bảo hành tivi tcl tại Lê Hồng Phong,bảo hành tivi asanzo tại Lê Hồng Phong,bảo hành tivi skyworth tại Lê Hồng Phong,bảo hành tivi philip...

 • sửa tivi tại Hà Đông Hà Nội

  sửa tivi tại An Hòa Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại Ao Sen Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại Ba La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại Bà Triệu Quận Hà Đông liên hệ:...

 • bảo hành tivi tại toà CT5 chung cư huyndai hillstate Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại toà CT5 chung cư huyndai hillstate,bảo hành tivi samsung tại toà CT5 chung cư huyndai hillstate,bảo hành tivi lg tại toà CT5 chung cư huyndai hillstate,bảo hành tivi tcl tại toà CT5 chung cư huyndai hillstate,bảo hành tivi...

 • bảo hành tivi tại chung cư park kiara hà đông Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại chung cư park kiara hà đông,bảo hành tivi samsung tại chung cư park kiara hà đông,bảo hành tivi lg tại chung cư park kiara hà đông,bảo hành tivi tcl tại chung cư park kiara hà đông,bảo hành tivi asanzo tại chung cư park kiara...

 • bảo hành tivi tại khu đô thị nadyne gardens park city Quận Hà Đông

  bảo hành tivi tại khu đô thị nadyne gardens park city,bảo hành tivi tại toà CT2 chung cư huyndai hillstate,bảo hành tivi tại toà FLC star tower,bảo hành tivi tại khu đô thị phúc lương,bảo hành tivi tại toà CT1 chung cư huyndai hillstate,bảo hành...

 • bảo hành tivi tại Cao Thắng Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại Cao Thắng,bảo hành tivi samsung tại Cao Thắng,bảo hành tivi lg tại Cao Thắng,bảo hành tivi tcl tại Cao Thắng,bảo hành tivi asanzo tại Cao Thắng,bảo hành tivi skyworth tại Cao Thắng,bảo hành tivi philip tại Cao Thắng,bảo hành...

 • sửa tivi tại Bạch Thái Bưởi Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Bạch Thái Bưởi,sửa tivi samsung tại Bạch Thái Bưởi,sửa tivi lg tại Bạch Thái Bưởi,sửa tivi tcl tại Bạch Thái Bưởi,sửa tivi asanzo tại Bạch Thái Bưởi,sửa tivi skyworth tại Bạch Thái Bưởi,sửa tivi philip tại Bạch Thái Bưởi,sửa tivi...

 • sửa tivi tại Bế Văn Đàn Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Bế Văn Đàn,sửa tivi samsung tại Bế Văn Đàn,sửa tivi lg tại Bế Văn Đàn,sửa tivi tcl tại Bế Văn Đàn,sửa tivi asanzo tại Bế Văn Đàn,sửa tivi skyworth tại Bế Văn Đàn,sửa tivi philip tại Bế Văn Đàn,sửa tivi casper tại Bế Văn Đàn,sửa...

 • sửa tivi tại Ba La Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Ba La,sửa tivi samsung tại Ba La,sửa tivi lg tại Ba La,sửa tivi tcl tại Ba La,sửa tivi asanzo tại Ba La,sửa tivi skyworth tại Ba La,sửa tivi philip tại Ba La,sửa tivi casper tại Ba La,sửa tivi coocaa tại Ba La,sửa tivi darling tại...

 • sửa tivi tại Biên Giang Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Biên Giang,sửa tivi samsung tại Biên Giang,sửa tivi lg tại Biên Giang,sửa tivi tcl tại Biên Giang,sửa tivi asanzo tại Biên Giang,sửa tivi skyworth tại Biên Giang,sửa tivi philip tại Biên Giang,sửa tivi casper tại Biên Giang,sửa...

 • sửa tivi tại Cù Chính Lan Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Cù Chính Lan,sửa tivi samsung tại Cù Chính Lan,sửa tivi lg tại Cù Chính Lan,sửa tivi tcl tại Cù Chính Lan,sửa tivi asanzo tại Cù Chính Lan,sửa tivi skyworth tại Cù Chính Lan,sửa tivi philip tại Cù Chính Lan,sửa tivi casper tại Cù...

 • sửa tivi tại Cầu Đơ Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Cầu Đơ,sửa tivi samsung tại Cầu Đơ,sửa tivi lg tại Cầu Đơ,sửa tivi tcl tại Cầu Đơ,sửa tivi asanzo tại Cầu Đơ,sửa tivi skyworth tại Cầu Đơ,sửa tivi philip tại Cầu Đơ,sửa tivi casper tại Cầu Đơ,sửa tivi coocaa tại Cầu Đơ,sửa tivi...

 • sửa tivi tại Cầu Am Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Cầu Am,sửa tivi samsung tại Cầu Am,sửa tivi lg tại Cầu Am,sửa tivi tcl tại Cầu Am,sửa tivi asanzo tại Cầu Am,sửa tivi skyworth tại Cầu Am,sửa tivi philip tại Cầu Am,sửa tivi casper tại Cầu Am,sửa tivi coocaa tại Cầu Am,sửa tivi...

 • sửa tivi tại Cao Thắng Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Cao Thắng,sửa tivi samsung tại Cao Thắng,sửa tivi lg tại Cao Thắng,sửa tivi tcl tại Cao Thắng,sửa tivi asanzo tại Cao Thắng,sửa tivi skyworth tại Cao Thắng,sửa tivi philip tại Cao Thắng,sửa tivi casper tại Cao Thắng,sửa tivi coocaa...

 • sửa tivi tại Chiến Thắng Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Chiến Thắng,sửa tivi samsung tại Chiến Thắng,sửa tivi lg tại Chiến Thắng,sửa tivi tcl tại Chiến Thắng,sửa tivi asanzo tại Chiến Thắng,sửa tivi skyworth tại Chiến Thắng,sửa tivi philip tại Chiến Thắng,sửa tivi casper tại Chiến...

 • sửa tivi tại Chu Văn An Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Chu Văn An,sửa tivi samsung tại Chu Văn An,sửa tivi lg tại Chu Văn An,sửa tivi tcl tại Chu Văn An,sửa tivi asanzo tại Chu Văn An,sửa tivi skyworth tại Chu Văn An,sửa tivi philip tại Chu Văn An,sửa tivi casper tại Chu Văn An,sửa...

 • sửa tivi tại Dương Lâm Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Dương Lâm,sửa tivi samsung tại Dương Lâm,sửa tivi lg tại Dương Lâm,sửa tivi tcl tại Dương Lâm,sửa tivi asanzo tại Dương Lâm,sửa tivi skyworth tại Dương Lâm,sửa tivi philip tại Dương Lâm,sửa tivi casper tại Dương Lâm,sửa tivi coocaa...

Chat zalo tư vấn 0924 189 669