sửa tivi tại Quận Long Biên Hà Nội

 • sửa tivi tại Ngô Gia Tự Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Gia Thượng Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Aeon Mall Long Biên Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Vincom Center Long Bien Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Linh Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu nhà ở Thạch Bàn Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Thạch Bàn Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Đồng Dinh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hà Nội Garden Villa Hà Nội Garden City Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Đàm Quang Trung Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Happy Star Tower Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Trần Danh Tuyên Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Kẻ Tạnh Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Thạch Cầu Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Nhà ở cán bộ chiến sỹ công an Gia Lâm Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Ngọc Lâm Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Đức Giang Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Trường Lâm Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Rice Home Sông Hồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phan Văn Đáng Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Mai Phúc Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Bát Khối Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Sài Đồng Lake View Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hà Nội Garden City Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Thượng Thanh Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Long Biên 1 Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Sài Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Phúc Lợi Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phạm Khắc Quảng Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Hội Xá Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Thép Mới Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Sài Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Giang Biên Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Thanh Am Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Hoàng Thế Thiện Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Vũ Đức Thận Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Cừ Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Ruby City Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Lâm Du Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Sơn Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Long Biên - Xuân Quan Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Ecohome Phúc Lợi Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Giang Biên Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Rice City Sông Hồng Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Trạm Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Đức Thuận Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Thượng Thanh Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Bùi Thiện Ngộ Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Đoàn Khuê Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Huỳnh Văn Nghệ Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Hoàng Quy Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Long Biên 2 Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ngọc Thụy Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Đào Văn Tập Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Vạn Hạnh Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Đinh Đức Thiện Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Vũ Xuân Thiều Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Green Tower Sài Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Bồ Đề Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phú Hựu Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị HC Golden City Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Canal Park Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Lý Sơn Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư NO08 Giang Biên Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Đặng Vũ Hỷ Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Tình Quang Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Kim Quan Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Hồng Tiến Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ngô Huy Quỳnh Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Ngô Gia Khảm Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Vinhomes Riverside Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Ngọc Thụy Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Valencia Garden Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Huỳnh Tấn Phát Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Trần Văn Trà Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Hoàng Như Tiếp Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Northern Diamond Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Hoa Lâm Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Eco City Việt Hưng Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Thượng Thanh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Gia Thụy Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Bắc Cầu Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Phúc Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phúc Lợi Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hà Nội Homeland Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Tân Thụy Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Long Biên Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Tòa nhà Plaschem Plaza Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Vinhomes The Harmony Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường Ngọc Lâm Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hope Residence Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Đức Giang Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Green House Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Lệ Mật Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Gia Quất Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Lotus Lake View Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ô Cách Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Thời Trung Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nguyễn Cao Luyện Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Gia Thụy Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Savico MegaMall Long Biên Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Lam Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Bồ Đề Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Lâm Hạ Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Chu Huy Mân Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phú Viên Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nam Đuống Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Kim Quan Thượng Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Xuân Đỗ Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Ái Mộ Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Lưu Khánh Đàm Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Việt Hưng Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị IT Park Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Việt Hưng Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Công viên công nghệ thông tin Hà Nội Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Ninh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị New Space Giang Biên Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Việt Hưng Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Mai Chí Thọ Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Silver Wings Building Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Thạch Bàn Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Sài Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Cầu Bây Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Cự Khối Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ngô Viết Thụ Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Căn hộ dịch vụ cao cấp Nhật Bản Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Ngọc Trì Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Hưởng Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Tư Đình Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Mipec Riverside Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị TSG Lotus Sài Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Cổ Linh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Hoàng Minh Đạo Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Berriver Long Biên Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khai Sơn Hill Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
sửa tivi tại Quận Long Biên tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa tivi, sửa tivi led, sửa tivi LCD hàng đầu Quận Long Biên . Với phương châm “Khách hàng chính là người thân”, đến với sửa tivi tại Quận Long Biên , chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi mọi sự cố tivi được xử lý nhanh chóng, giá cả phải chăng, bảo hành dài hạn.Áp dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sửa tivi, sửa tivi LED, sửa tivi LCD, sửa tivi tại Quận Long Biên là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa tivi hiện đại, uy tín bậc nhất Quận Long Biên hiện nay. sửa tivi tại Quận Long Biên có đội ngũ tivi sửa tivi lành nghề, có nghiều năm kinh nghiệm trong việc sửa chữa tất cả các loại tivi như tivi LCD, tivi CRT, tivi LED, tivi PLASMA. Hiện tại, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp sản xuất tivi, rất nhiều khách hàng lo ngại khi ti vi của mình có đời sản xuất quá cổ/ quá hiện đại sẽ là trở ngại khiến việc sửa chữa tivi kém chất lượng. Chính vì vậy, bề dày kinh nghiệm của chúng tôi sẽ là chìa khóa giải quyết tận gốc mọi vấn đề mà tivi nhà bạn gặp phải. Bên cạnh đó, với uy tín làm việc của mình, sửa tivi tại Quận Long Biên hiện cũng là đối tác tin cậy của các hãng cung cấp thiết bị và dịch vụ tên tuổi. Vì vậy, khi sử dụng các gói sửa chữa tại sửa tivi tại Quận Long Biên , bạn hoàn toàn yên tâm không chỉ về tay nghề mà tivi của bạn sẽ có linh kiện thay thế chính hãng100% khi cần. Liên hệ ngay với chúng tôi - sửa tivi tại Quận Long Biên khi tivi nhà bạn gặp sự cố, mọi vấn đề sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng, hiệu quả với chi phí hợp lý nhất.

Sau khi sử dụng sửa tivi tại nhà của sửa tivi tại Quận Long Biên đã có hàng nghàn khách hàng đã có nhưng ý kiến đóng gửi về cho trung tâm:

Trung tâm sửa tivi tại Quận Long Biên nhanh, tốt, giả cả hợp lí

Kỹ thuật viên trình độ cao, sửa chữa nhanh, chất lượng tốt

Chất lượng sửa cao, hài lòng với sửa của Trung tâm bảo hành tivi tại Quận Long Biên

Dịch vụ sửa tivi tại Quận Long Biên rất nhanh, chất lượng sửa chữa tốt, giá cả phù hợp

Thợ sửa chữa nhiệt tình, làm việc chuyên nghiệp, thân thiện,

Chất lượng sau khi sửa chữa, tivi hoạt động rất tốt và không bị tái sửa lần 2

Giá cả hợp lí, không chặt chém giá cả khách hàng

Trung tâm sửa tivi tại Quận Long Biên luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sửa tivi tại nhà. Với đội ngũ nhân viên trực tổng đài luôn sẵn sàng phục vụ ngay khi khách hàng liên hệ với chúng tôi.

sửa tivi tại Quận Long Biên

Dịch vụ sửa Tivi tại nhà Quận Long Biên ở đâu tốt? Đó chính là câu hỏi khi bạn đang tìm kiếm một đơn vị sửa tivi tận nhà chuyên nghiệp và uy tín. Hãy đến với dịch vụ sửa tivi tại Quận Long Biên , với đội ngũ nhân viên kỹ thuật thợ giỏi, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sửa chữa điện máy, sẽ mang đến cho bạn một dịch vụ uy tín và chất lượng. dịch vụ sửa tivi tại Quận Long Biên sẽ thay thế các linh kiện chính hãng, bảo hành lâu dài cho các bạn yên tâm sử dụng cùng với đó là chi phí giá rẻ cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

sửa tivi tại Quận Long Biên có mặt ngay tại nhà khi quý khách yêu cầu. Dịch vụ sửa chữa nhanh chóng để không ảnh hưởng và mất thời gian của quý khách. Không ngại xa xôi, ngày đêm, phục vụ 24/24 tất cả các ngày trong tuần và các ngày lễ. Ngoài tivi, dịch vụ sửa tivi tại Quận Long Biên còn nhận bảo hành sửa chữa tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, máy nóng lạnh, lò vi sóng, thiết bị điện máy, điện lạnh tận nơi chuyên nghiệp và uy tín nhất.

Tại sao chọn dịch vụ của sửa tivi tại Quận Long Biên

Sửa chữa nhanh chóng

Thay thế linh kiện chính hãng

Bảo hành lâu dài

Giá cả hợp lý

dịch vụ sửa tivi tại Quận Long Biên luôn cam kết mang đến những dịch vụ tốt nhất, chất lượng cho quý khách hàng, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Nhân việt nhiệt tình & trung thực: Nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và làm việc nhiệt tình chu đáo, có nhiều kinh nghiệm trong nghề sẽ giúp bạn khắc phục được những tình trạng hư hỏng của tivi.

Dịch vụ sửa tivi tại nhà sửa tivi tại Quận Long Biên cam kết

Cung cấp linh kiện chính hãng – bảo hành dài hạn cho các bạn yên tâm sử dụng

Sửa chữa tivi tận nhà, tiết kiệm thời gian và công sức của quý khách

Báo giá trước khi sửa chữa, không vẽ thêm bệnh

Đội ngũ nhân viên nhiệt tình – không ngại xa – kiểm tra miễn phí tại nhà.

Thái độ phục vụ của nhân viên chuyên nghiệp tận tình, vui vẻ

Khi trong quá trình kiểm tra sửa chữa nếu quý khách không hài lòng, không phải trả bất kì chi phí nào

Giá dịch vụ sửa tivi cạnh tranh với thị trường, linh kiện chính hãng giá gốc nên luôn có giá thống nhất và thấp nhất có thể.

  hiện tượng lỗi màn hình của tivi

 • Hiện tượng tivi bị khởi động lại khi chuyển kênh
 • Hiện tượng tivi lên rồi tự khởi động lại liên tục
 • Hiện tượng màn hình thấy ảnh tối.
 • Màn hình tivi có hiện tượng Bị bóng chữ, chồng 2 hình.
 • Hiện tượng chạy 10-15 phút tự tắt.
 • Tivi LCD, LED, PLASMA cho kết quả Hình ảnh và âm thanh không đồng bộ với nhau

  hiện tượng lỗi bo chính của tivi

 • Tivi cứ mở tiếng to là tivi bị kở động lại do lỗi nguồn hoặc có thể do lỗi ic tiếng
 • Không nhận tín hiệu, cổng, AV, HDMI.
 • Tivi hình ảnh tốt nhưng tiếng bị rè khi xem truyền hình còn qua đầu kỹ thuật số thì tốt dong lỗi bộ kênh
 • Tivi có hình ảnh bình thường nhưng tiếng bị méo rè nhỏ lúc có lúc không do hỏng loa tivi.
 • Hiện tượng không dò được kênh,bắt ít kênh
 • Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái mầu vàng hoặc đứng đèn đỏ, từ đèn xanh chuyển sang đèn đỏ nháy 2.3.5.7.8.10.báo lỗi

  hiện tượng lỗi bo nguồn của tivi

 • có tiếng không hình màn hình tối không thấy ánh sáng mờ
 • Hiện tượng đèn báo nguồn báo lỗi 2, 8 nháy.
 • Tivi Không có đèn báo nguồn.
 • không đèn báo nguồn hoặc đèn báo nguồn lúc có lúc không
 • Hiện tượng chạy 10-15 phút tự tắt.
 • Hiện tượng tivi có đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục

  hiện tượng lỗi cao áp của tivi

 • Bật máy lên thấy màn hình có chữ rồi tắt,Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới
 • Chạy 5 đến 10 phút mất màn sáng chỉ có tiếng
 • Bật máy lên thấy màn hình có chữ rồi tắt,Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới
 • Tivi khi bật lên chỉ hiện logo tivi rồi vụt tắt đèn đỏ báo nguồn nháy liên tục
 • Hiện tượng máy chạy 2-5s tự tắt Màn hình thấy ảnh tối và về chế độ đèn đỏ rồi nháy 6 nháy
 • Chạy 5 đến 10 phút mất màn sáng chỉ có tiếng
Quy Trình Sửa Chữa Tivi tại sửa tivi tại Quận Long Biên
1. Liên hệ tư vấn CSKH
 • Khách hàng có thể liên hệ với bộ phận kĩ thuật, CSKH theo tổng đài:【】
 • Nhân viên kỹ thuật sẽ đến tận nơi để sửa tivi tại nhà cho khách hàng
 • Mọi chi phí đi lại sẽ do công ty chi trả, khách hàng không phải tra một khoản phí nào nếu không đồng ý sửa chữa.
2. Kiểm Tra tivi
 • Nhân viên sẽ kiểm tra Tivi cho khách hàng, nếu không có lỗi gì nghiêm trọng nhân viên có thể trực tiếp xử lý khi đã liên lạc với công ty.
 • Nếu tivi của khách hàng bị những lỗi quá nghiêm trọng cần được trang thiết bị kĩ thuật cao kiểm tra, thì chúng tôi sẽ mang tivi về công ty để xem xét,kiểm tra.
 • Thời gian kiểm tra có thể là một đến hai ngày
3. Sửa chữa, sửa tivi tại Quận Long Biên
 • Khi kiểm tra chi tiết tivi của khách hàng chúng tôi sẽ gọi lại để báo cáo tình trạng tivi cho khách hàng.
 • Nếu khách hàng đồng ý chúng tôi sẽ tiền hành sửa chữa tivi như thống nhất.
 • Thời gian kiểm tra có thể là một đến hai ngày
 • Thời gian sửa chữa thay thế linh kiện bo mạch thường từ một đến hai ngày.
 • Những linh kiên thay thế hoàn toàn chính hãng, bảo hành theo NSX.
 • Một số trường hợp do tivi khách hàng quá cũ không có linh kiện chúng tôi buộc phải đợi linh kiện nhập về nên sẽ lâu hơn mong khách hàng thông cảm cho sửa tivi tại Quận Long Biên
4. Bảo Hành Hậu mãi:
 • Tivi đã được sửa chữa có phát phiếu bảo hành trên đó có ghi rõ ngày tháng và thông tin bảo hành cho khách hàng.
 • Sản phẩm đã được sửa chữa sẽ được bảo hành theo linh kiện chính hãng.
 • Mọi thiết bị thay thế, sửa chữa đang được bảo hành sẽ được ưu tiên giải quyết sớm nhất nếu bị hư hỏng trợ lại.
 • Ngoài sửa chữa tivi, dịch vụ sửa tivi tại Quận Long Biên chúng tôi còn nhận bảo hành sửa chữa máy lạnh, máy nước nóng, tủ lạnh, lò viba, máy giặt … tại nhà với sự chuyên nghiệp, uy tín và giá thành rẻ nhất thị trường hiện nay.
 • Sửa tivi tại Phường Sài Đồng Quận Long Biên

  Sửa tivi tại Phường Sài Đồng Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669 Sửa tivi tại Phường Sài Đồng Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669Dịch vụ sửa tivi tại Phường Sài Đồng, Thượng Thanh Quận Long BiênDịch vụ sửa tivi tại Phường Sài Đồng, Ngọc Thụy Quận Long BiênDịch vụ sửa tivi tại Phường Sài Đồng, Giang...

 • Sửa tivi tại Phường Thượng Thanh Quận Long Biên

  sửa tivi tại tổ 31 Phường Thượng Thanh liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại tổ 12 Phường Thượng Thanh liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại Khu tập thể Xây Dựng 310 Dãy nhà B4 Phường Thượng Thanh liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại tổ 28 Phường Thượng Thanh...

 • sửa tivi tại quận long biên-sửa tivi tại phường việt hưng

  sửa tivi tại Phường Việt Hưng Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại Phường Bồ Đề Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055 sửa tivi tại Phường Cự Khối Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại Phường Đức Giang Quận Long Biên liên hệ:...

 • Sửa tivi tại Phường Thạch Bàn Quận Long Biên

  sửa tivi tại thôn cầu bây Phường Thạch Bàn liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại tổ 9 Phường Thạch Bàn liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại tổ 3 Phường Thạch Bàn liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại phố ngọc trì Phường Thạch Bàn liên...

 • sửa tivi tại nhà tại ngọc thụy long biên hà nội

  sửa tivi tại chung cư nhà công vụ tổng cục hậu cần Phường Ngọc Thụy liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại phố gia thượng Phường Ngọc Thụy liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại chung cư k33 bộ quốc phòng chung cư z133 Phường Ngọc Thụy liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi...

 • sửa tivi tại chung cư happy star tower mai chí thọ khu Đô thị khu đô thị việt hưng

  dich-vu-sua-tivi-tai-chung-cu-happy-star-tower--mai-chi-tho-khu-do-thi-viet-hung-quan-long-bien-ha-noisửa tivi sony tại ,sửa tivi samsung tại ,sửa tivi lg tại ,sửa tivi tcl tại ,sửa tivi asanzo tại ,sửa tivi skyworth tại ,sửa tivi philip tại ,sửa...

 • sửa tivi tại khu chung cư ct18 happy garden ngô huy quỳnh khu Đô thị khu đô thị việt hưng

  dich-vu-sua-tivi-tai-chung-cu-happy-star-tower--mai-chi-tho-khu-do-thi-viet-hung-quan-long-bien-ha-noisửa tivi sony tại ,sửa tivi samsung tại ,sửa tivi lg tại ,sửa tivi tcl tại ,sửa tivi asanzo tại ,sửa tivi skyworth tại ,sửa tivi philip tại ,sửa...

 • sửa tivi tại khu chung cư green house ct17 nguyễn cao luyện khu Đô thị khu đô thị việt hưng

  dich-vu-sua-tivi-tai-khu-chung-cu-green-house-ct17-nguyen-cao-luyen-khu-do-thi-viet-hung-quan-long-bien-ha-noisửa tivi sony tại ,sửa tivi samsung tại ,sửa tivi lg tại ,sửa tivi tcl tại ,sửa tivi asanzo tại ,sửa tivi skyworth tại ,sửa tivi philip tại...

 • sửa tivi tại tòa chung cư h1 bùi thiện ngộ khu Đô thị khu đô thị việt hưng

  dich-vu-sua-tivi-tai-khu-chung-cu-green-house-ct17-nguyen-cao-luyen-khu-do-thi-viet-hung-quan-long-bien-ha-noisửa tivi sony tại ,sửa tivi samsung tại ,sửa tivi lg tại ,sửa tivi tcl tại ,sửa tivi asanzo tại ,sửa tivi skyworth tại ,sửa tivi philip tại...

 • Sửa tivi tại Phường Đức Giang Quận Long Biên

  sửa tivi tại phố lệ mật Phường Đức Giang liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại tổ 21 Phường Đức Giang liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại tổ 5 Phường Đức Giang liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại tổ 25 Phường Đức Giang liên hệ: 0967 747 055 sửa tivi tại chung cư ct9c việt hưng...

 • bảo hành tivi tại Huỳnh Văn Nghệ Quận Long Biên

  bảo hành tivi sony tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi samsung tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi lg tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi tcl tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi asanzo tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi skyworth tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi...

 • Sửa tivi tại Phường Phúc Lợi Quận Long Biên

  Sửa tivi tại Phường Phúc Lợi Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669 Sửa tivi tại Phường Phúc Lợi Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669dịch vụ sửa tivi Phường Phúc Lợi Quận Long Biên - 100% linh kiện chính hãng - Bảo hành dài hạndịch vụ sửa tivi Phường Phúc Lợi Quận Long Biên uy tín chất lượng số 1 dành...

 • Sửa tivi tại Phường Bồ Đề Quận Long Biên

  sửa tivi tại phố lâm hạ Bồ Đề liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại phố cổ linh Bồ Đề liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại phố thạch cầu Bồ Đề liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại chung cư toà phc 158 nguyễn sơn Bồ Đề liên hệ: 0967 747 055 sửa tivi tại phố phú...

 • sửa tivi tại sài đồng long biên

  sửa tivi tại Chung cư NOXH NO04 Sài Đồng Phường Sài Đồng liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại Chung cư G4 Le Grand Jardin Sài Đồng Phường Sài Đồng liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại chung cư N1 sài đồng Phường Sài Đồng liên hệ: 0961 233 576...

 • sửa tivi tại nguyễn văn cừ-sửa tivi tại quận long biên

  sửa tivi tại chung cư 871 tổng cục chính trị phố tạ đông trung Nguyễn Văn Cừ liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại chung cư HC golden city phố hồng tiến Nguyễn Văn Cừ liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại chung cư HH2A phố gia trhụy Nguyễn Văn Cừ liên hệ: 0961 233 576 sửa...

 • sửa tivi tại Phường Thạch Bàn Quận Long Biên

  sửa tivi tại phố cổ linh,sửa tivi tại khu đô thị hà nội garden city thạch bàn,sửa tivi tại tổ 9,sửa tivi tại thượng hội,sửa tivi tại tổ 5,sửa tivi tại phố thạch bàn,sửa tivi tại tổ 10,sửa tivi tại tô7,sửa tivi tại tổ 11,sửa tivi tại xóm lẻ,sửa tivi...

 • sửa tivi tại Bồ Đề Quận Long Biên

  sửa tivi tại toà n04 chung cư berriver jardin,sửa tivi tại phố nguyễn sơn,sửa tivi tại chung cư beriver long biên,sửa tivi tại phố nguyễn văn cừ,sửa tivi tại chung cư toà phc 158 nguyễn sơn,sửa tivi tại phố bồ đề,sửa tivi tại chung cư hc golden...

 • sửa tivi tại Đào Văn Tập Long Biên

  sửa tivi tại Đào Văn Tập Long Biên @centertiviĐào Văn Tập Long Biên - 100% linh kiện chính hãng - Bảo hành dài hạn@centertiviĐào Văn Tập Long Biên uy tín chất lượng số 1 dành cho khách hàng khu vực Đào Văn Tập Long BiênVới bề dày kinh nghiệm tích lũy trên 20 năm, dịch vụ sửa tivitại nhà Đào...

 • Sửa tivi tại Phường Ngọc Lâm Quận Long Biên

  sửa tivi tại phố long biên Phường Ngọc Lâm liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại tổ 5 ngọc lâm Phường Ngọc Lâm liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại phố long biên xuân quan Phường Ngọc Lâm liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại bến xe gia lâm...

Chat zalo tư vấn 0924 189 669