Chat zalo tư vấn0924 189 669

BN44-00472C

BN44-00472C
<div class="pr">[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]</div>
[tomtat]
 • Board nguồn tv LED SAMSUNG
 • Code: PD32G0SN_BSM // BN44-00472C
 • Model: UA32D6000
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.

[/tomtat]
[kythuat]
 • Board nguồn tv LED SAMSUNG
 • Code: PD32G0SN_BSM // BN44-00472C
 • Model: UA32D6000
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
[/kythuat]
[mota]
 • Board nguồn tv LED SAMSUNG
 • Code: PD32G0SN_BSM // BN44-00472C
 • Model: UA32D6000
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
[/mota]
[hinhanh]
BN44-00472C
[/hinhanh]