QPWBXE508WJN1 , DUNTKE508

QPWBXE508WJN1
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv SHARP
 • Code: QPWBXE508WJN1
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv SHARP
 • Code: QPWBXE508WJN1
 •              DUNTKE508
 • Model: SHARP
 • Bảo hành: 60 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv SHARP
 • Code: QPWBXE508WJN1
 •              DUNTKE508
 • Model: SHARP
 • Bảo hành: 60 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
QPWBXE508WJN1
[/hinhanh]