Chat zalo tư vấn0924 189 669

1-878-942-12

1-878-942-12
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv SONY
 • Code: 1-878-942-12
 • Model: SONY
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv SONY
 • Code: 1-878-942-12
 • Model: SONY
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv SONY
 • Code: 1-878-942-12
 • Model: SONY
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
1-878-942-12
[/hinhanh]