BN40-00083A , TCPS3001PD32S (H) , BN4000083A

BN40-00083A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Hộp kênh ( Tuner ) tv SAMSUNG
 • Code: BN40-00083A
 • Model: SAMSUNG
 • Tình trạng: Hộp kênh mới
[/tomtat] [kythuat]
 • Hộp kênh ( Tuner ) tv SAMSUNG
 • Code: BN40-00083A
 •             BN4000083A
 •             TCPS3001PD32S (H)
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Hộp kênh mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Hộp kênh ( Tuner ) tv SAMSUNG
 • Code: BN40-00083A
 •             BN4000083A
 •             TCPS3001PD32S (H)
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Hộp kênh mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN40-00083A
[/hinhanh]