BN40-00171A , DTOS30CVH071A , BN4000171A

BN40-00171A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Hộp kênh ( Tuner ) tv SAMSUNG
 • Code: BN40-00171A
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Hộp kênh ( Tuner ) tv SAMSUNG
 • Code: BN40-00171A
 •             BN4000171A
 •             DTOS30CVH071A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Hộp kênh mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Hộp kênh ( Tuner ) tv SAMSUNG
 • Code: BN40-00171A
 •             BN4000171A
 •             DTOS30CVH071A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Hộp kênh mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN40-00171A
 [/hinhanh]