BN41-01201B

BN41-01201B
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41-01201B
 •             BN41-01201B
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41-01201B
 •             BN41-01201B
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41-01201B
 •             BN41-01201B
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN41-01201B
 [/hinhanh]