BN44-00235H _ PWI1802PC

BN44-00235H
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn monitor SAMSUNG
 • Code: BN44-00235H
 •             PWII802PC
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn monitor SAMSUNG
 • Code: BN44-00235H
 •             PWII802PC
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn monitor SAMSUNG
 • Code: BN44-00235H
 •             PWII802PC
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00235H
[/hinhanh]