BN44-00338A , BN4400338A , P2632HD_ASM

BN44-00338A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00338A
 •             BN4400338A
 •             P2632HD_ASM
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00338A
 •             BN4400338A
 •             P2632HD_ASM
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00338A
 •             BN4400338A
 •             P2632HD_ASM
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00338A
[/hinhanh]