BN44-00368C , BN4400368C

BN44-00368C
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn liền cao áp tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00368C
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
[/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn liền cao áp tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00368A
 •             BN44-00368B
 •             BN44-00368C
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn liền cao áp tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00368A
 •             BN44-00368B
 •             BN44-00368C
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00368C
 [/hinhanh]