BN44-00375A , PD46CF2_SZM , PSLF172C01A , BN4400375A

BN44-00375A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00375A
 •             BN4400375A
 •             PD46CF2_SZM
 •             PSLF172C01A
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00375A
 •             BN4400375A
 •             PD46CF2_SZM
 •             PSLF172C01A
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
  [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00375A
 •             BN4400375A
 •             PD46CF2_SZM
 •             PSLF172C01A
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00375A
[/hinhanh]