BN44-00421C , BN4400421C , PD32A0N_BSM

BN44-00421C
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00421C
 •             BN4400421C
 •             PD32A0N_BSM
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00421C
 •             BN4400421C
 •             PD32A0N_BSM
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00421C
 •             BN4400421C
 •             PD32A0N_BSM
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
BN44-00421C
 [/hinhanh]