BN94-03498Z , BN9403498Z , BN41-01353A , BN4101353A

BN41-01353A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN94-03498Z
 • Model: SAMSUNG
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN94-03498Z
 •             BN9403498Z
 •             BN41-01353A
 •             BN41-01353A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN94-03498Z
 •             BN9403498Z
 •             BN41-01353A
 •             BN41-01353A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN41-01353A
 [/hinhanh]