EAX60764001 , Y-SUS

EAX60764001
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board Y-SUS tv LG
 • Code: EAX60764001
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board Y-SUS tv LG
 • Code: EAX60764001
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board Y-SUS tv LG
 • Code: EAX60764001
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
EAX60764001
 [/hinhanh]