EAX60764101

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board Z-SUS tv LG
 • Code: EAX60764101
 • Model: LG
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board Z-SUS tv LG
 • Code: EAX60764101
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board Z-SUS tv LG
 • Code: EAX60764101
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh] Chúng tôi đang cập nhật. Liên hệ: 0961.224.956 để biết thêm [/hinhanh]