EAX61124201 , LGP32-10LF

EAX61124201
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv LG
 • Code: EAX61124201
 •             LGP32-10LF
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv LG
 • Code: EAX61124201
 •             LGP32-10LF
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv LG
 • Code: EAX61124201
 •             LGP32-10LF
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.

[/mota] [hinhanh]
EAX61124201
[/hinhanh]