EAX61412401

EAX61412401
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính monitor LG
 • Code: EAX61412401
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính monitor LG
 • Code: EAX61412401
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Board vi tính monitor LG
 • Code: EAX61412401
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
EAX61412401
 [/hinhanh]