EAY60696801 , PSPU-J902A , B3PAGC00001A-R

EAY60696801
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: EAY60696801
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: EAY60696801
 •             PSPU-J902A
 •             B3PAGC00001A-R
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: EAY60696801
 •             PSPU-J902A
 •             B3PAGC00001A-R
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
EAY60696801
 [/hinhanh]