LJ41-05987A , LJ4105987A , LJ92-01515A , LJ9201515A

LJ41-05987A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board X-MAIN tv SAMSUNG
 • Code: LJ41-05987A
 •             LJ92-01515A
 • Model: SAMSUNG
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board X-MAIN tv SAMSUNG
 • Code: LJ41-05987A
 •             LJ4105987A
 •             LJ92-01515A
 •             LJ9201515A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board X-MAIN tv SAMSUNG
 • Code: LJ41-05987A
 •             LJ4105987A
 •             LJ92-01515A
 •             LJ9201515A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
LJ41-05987A
 [/hinhanh]