LJ41-08468A _ LJ92-01732A

LJ41-08468A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board Y-SUS tv SAMSUNG
 • Code: LJ41-08468A
 •             LJ92-01732A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board Y-SUS tv SAMSUNG
 • Code: LJ41-08468A
 •             LJ92-01732A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board Y-SUS tv SAMSUNG
 • Code: LJ41-08468A
 •             LJ92-01732A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
LJ41-08468A
[/hinhanh]