QPWBXF407WJ1N

QPWBXF407WJ1N
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv SHARP
 • Code: QPWBXF407WJ1N
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv SHARP
 • Code: SQPWBXF407WJ1N
 • Model: SHARP
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv SHARP
 • Code: QPWBXF407WJ1N
 • Model: SHARP
 • Bảo hành: 60 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
QPWBXF407WJ1N
 [/hinhanh]