6870C-0266A , LC320WUN

6870C-0266A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board T-CON tv LG
 • Code: 6870C-0266A
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board T-CON tv LG
 • Code: 6870C-0266A
 •             LC320WUN
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board T-CON tv LG
 • Code: 6870C-0266A
 •             LC320WUN
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
6870C-0266A
 [/hinhanh]