BN41-01377B , BN4101377B , BN94-03594J , BN9403594J

BN41-01377B
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41-01377B
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41-01377B
 •              BN4101377B
 •              BN94-03594J
 •              BN9403594J
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41-01377B
 •              BN4101377B
 •              BN94-03594J
 •              BN9403594J
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN41-01377B
 [/hinhanh]