LTY320AP05

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Panel tv SONY
 • Code: LTY320AP05
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Panel tv SONY
 • Code: LTY320AP05
 • Model: SONY
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Panel mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Panel tv SONY
 • Code: LTY320AP05
 • Model: SONY
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Panel mới
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
LTY320AP05
 [/hinhanh]