RDENC2541TPZ

RDENC2541TPZ
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board cao áp tv TOSHIBA
 • Code: RDENC2541TPZ
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board cao áp tv TOSHIBA
 • Code: RDENC2541TPZ
 •             U84PA-E0006413C
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board cao áp tv TOSHIBA
 • Code: RDENC2541TPZ
 •             U84PA-E0006413C
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
RDENC2541TPZ
 [/hinhanh]