TNP4G487

TNP4G487
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv PANASONIC
 • Code: TNP4G487
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv PANASONIC
 • Code: TNP4G487
 • Model: PANASONIC
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv PANASONIC
 • Code: TNP4G487
 • Model: PANASONIC
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
TNP4G487
 [/hinhanh]