YP2632T

YP2632T
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: YP2632T
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: YP2632T
 •             YP2632T-2
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: YP2632T
 •             YP2632T-2
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0961.224.956. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
YP2632T
 [/hinhanh]