Chat zalo tư vấn0924 189 669

Triệu chứng Hình ảnh/Màn hình
Triệu chứng Hình ảnh/Màn hình
Chất lượng hình ảnh không tốt như đã xem tại cửa hàng.
Hình ảnh bị méo.
Không màu/Hình ảnh tối/Màu không đúng/Hình ảnh quá sáng
Màn hình tối. Cách làm sáng màn hình.
Màu không chính xác. Cách điều chỉnh tông màu.
Có hiện tượng trễ giữa video và âm thanh.
Định dạng màn hình/chế độ màn ảnh rộng thay đổi tự động.
Đột nhiên hình ảnh trở

Dịch vụ sửa tivi tại nhà