Chat zalo tư vấn0924 189 669

Sony LCD TVs KDL32V2000, Sony40V2000, Sony46V2000 – SMPS schematic – Australian models

Used ICS - SI8008TM-TL, BD9775FV, FA5501AN-D1-TE1(SMPS control), PC123Y22J00F(Opto-coupler), CXD9841P, CXD9841M, MIP2H2
Panel power supply schematic
Sony KDL40V2000, KDL46V2000 - SMPS schematic
Sony KDL32V2000 - SMPS schematic
Click on the schematics to magnify

Dịch vụ sửa tivi tại nhà